16 lutego br. w Orłowie, w gminie Wydminy odbyły się obchody rozegranej 74 lata temu bitwy pod Gajrowskimi, w której dowodzeni przez kpt. Romualda Rajsa „Burego” żołnierze 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w nierównej walce starli się z siłami Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza.

16 lutego 1946 roku III Brygada Wileńska Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, która liczyła niespełna 150 partyzantów stoczyła bój przeciw sowietom i ich polskim kolaborantom, których siły szacowane były na około 1200 ludzi. Pomimo przewagi liczebnej nie udało się rozbić brygady. Dowódcą oddziału był kpt. Romuald Rajs ps. „Bury”, zastępcą ppor. Kazimierz Chmielowski „Rekin”, który podobnie jak „Bury” służył w brygadzie „Szczerbca”, a później w oddziale „Łupaszki”. W skład oddziału wchodziły dwa plutony pod komendą ppor. Włodzimierza Jurasowa „Wiarus” i ppor. Jana Boguszewskiego „Bitny”.

Wspólnie z Tomaszem Nowalskim, w Panteonie Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie złożyliśmy wiązankę, aby oddać cześć żołnierzom podziemia zbrojnego, którzy w obronie niepodległej Ojczyzny, złożyli największą ofiarę