16 września 2022 r. druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dźwierzutach oraz Targowie otrzymali sprzęt ratowniczy. Strażaków-ochotników od kilku lat wspiera Ministerstwo Sprawiedliwości, które przeznacza na ten cel pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.

– W zakresie utrzymywania OSP bardzo ważną rolę odgrywają gminy, które najczęściej nie jest stać na nowy sprzęt, tylko na bieżące utrzymywanie jednostek. Są one bardzo ważne nie tylko w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale i ratownictwa, bezpieczeństwa ludności oraz ochrony środowiska, a przede wszystkim, budowaniu lokalnej społeczności – powiedział obecny na przekazaniu sprzętu Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych jest możliwy dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości. To jednocześnie wsparcie terenów wiejskich – mówi o działaniach dla OSP Robert Nowacki, dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olecku.

Podczas uroczystości przekazania sprzętu, Henryk Żuchowski – Dyrektor OR KRUS w Olsztynie wręczył ministrowi Marcinowi Romanowskiemu pamiątkowy medal z okazji XXX Rocznicy powstania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Zapraszamy do wysłuchania wywiadów kopia