13 września 2022 r. w Kamionku gm. Szczytno, odbyło się uroczyste otwarcie nowych oddziałów przedszkola „Jasia i Małgosi”. Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania ,, Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Kamionku”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 234 968, dzięki której dofinansowano również budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia oraz centrum kulturalno – sportowego w Nowym Gizewie.

Do gminnego przedszkola „Jaś i Małgosia” w Kamionku uczęszcza 120 maluchów. Dyrektorem placówki jest Jolanta Ludwiczak. w Przedszkolu prowadzone są nieodpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia logopedyczne i religia. 

Zapraszamy do wysłuchania wywiadów kopia