Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Konflikt zbrojny ten jest nazywany przez brytyjskiego dyplomatę i pisarza Edgara Vincenta D’Abernona osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata. W Nidzicy uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. Wojskową oprawę tego patriotycznego wydarzenia zapewniła Kompania Honorowa 9. Batalionu Dowodzenia w Olsztynie. 

Po Mszy Świętej poszczególne delegacje złożyły wiązanki pod tablicą upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego: Poseł na Sejm RP Iwona Arent, Starosta Nidzicki Marcin Paliński, Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Paweł Żukowski, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Szef Sztabu 9. Batalionu Dowodzenia w Olsztynie por. Krzysztof Mróz, Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryk Żuchowski, przedstawiciele służb mundurowych i duchowieństwa, harcerze, oraz dyrektorzy powiatowych i gminnych placówek oświatowych.