16 września 2022 r. na rynku w Pasymiu druhowie z trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które działają na terenie gminy, otrzymały sprzęt o łącznej wartości 100 tys. złotych. Zakup został sfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które przeznacza na ten cel pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Wkład własny gminy wyniósł 7 819 zł.

– Jest to duże dofinansowanie, jedno z większych na zakup wyposażenia, bo sto tysięcy złotych – mówił z nieukrywana radością burmistrz Pasymia Cezary Łachmański. Nie przypominam sobie, żeby przez ostatnie 8 lat od kiedy jestem burmistrzem, żeby na zakup sprzętu dla strażaków, dofinansowania w takiej kwocie były.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadów kopia