W sobotę 1 października 2022 r. w Smykówku gm. Ostróda odbyła się uroczysta zbiórka z okazji nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej Smykówko. Wydarzenie było również okazją do przekazania druhom nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Jedną z osób, dzięki którym miejscowa jednostka otrzymała sztandar, była Prezes lokalnej OSP, pani Irena Jara, której społeczne działania i jej aktywność wykraczają daleko poza granice gminy Ostróda. Wspólnie z senator Bogusławą Orzechowską udało się jej zebrać niezbędne środki, które zostały wydane na przygotowanie uroczystości oraz zakup sztandaru dla jednostki OSP.

Wśród zaproszonych gości na uroczystość w Smykówku byli m.in. Poseł na Sejm RP – Zbigniew Babalski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jednocześnie jako Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Gustaw Marek Brzezin, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Ostrowski,  Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Olsztynie Henryk Żuchowski, który Wójta Gminy Ostróda oraz Prezes OSP Smykówko uhonorował Medalem XXX-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zapraszamy do wysłuchania podcastów kopia