21 września 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Bitwy Pod Grunwaldem w Stębarku. Placówka posiada 3,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni wystawowej. Całkowity koszt zadania wyniósł prawie 49 mln zł, z czego ponad 21 mln zł stanowiły środki przekazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 15 mln zł ze środków europejskich będących w dyspozycji MKIDN oraz ponad 6 mln z budżetu Ministerstwa.

Podczas uroczystego otwarcia muzeum, obecny na wydarzeniu Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński powiedział: – Otwierane dziś muzeum jest miejscem, które przenosi przeszłość w przyszłość i zadaje ważne pytanie, dotyczące suwerenności, tożsamości i wspólnotowości.  

Zapraszamy do wysłuchania podcastów kopia