100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu. Tego niesamowitego daru doświadczyła pani Alicja Rosłoń z Piasutna.

W piątek 3 marca w Urzędzie Gminy w Świętajnie odbyła się uroczystość, zorganizowana dla uczczenia tak okrągłych i zacnych urodzin Pani Alicji. Wójt Gminy Alicja Kołakowska przekazała Jubilatce najserdeczniejsze życzenia i gratulacje przekazane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Jako Dyrektor OR KRUS w Olsztynie, mogłem osobiście dostąpić zaszczytu przekazania życzeń Pani Alicja, która w gospodarstwie rolnym pracowała do 70 roku życia. Podziękowałem za wszelkie trudy i owoce minionych lat oraz za swoistą lekcję życiowej wytrwałości. W imieniu Prezes KRUS Aleksandry Hadzik, odczytałem szanownej Jubilatce list gratulacyjny. Pani Alicja została również uhonorowana przez KRUS specjalnym świadczeniem, natomiast ode mnie otrzymała medal pamiątkowy z okazji XXX-lecia KRUS.

Pani Alicja Rosłoń urodziła się 26 lutego 1923 roku w miejscowości o Zdziwój Stary, nieopodal Chorzel. Pochodziła z wielodzietnej rodziny, miała pięciu braci i trzy siostry. W czasie została wywieziona na roboty przymusowe w okolice Królewca. Sposób na długowieczność? Według recepty Pani Alicji, jest to praca i życzliwość do innych ludzi.