26 sierpnia 2022 r. w Waplewie gm. Jedwabno z udziałem zaproszonych mieszkańców wsi oraz gości: Jarosława Matłacha – Starosty Szczycieńskiego, Sławomira Ambroziaka – Wójta Gminy Jedwabno, Henryka Żuchowskiego – Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Olsztynie, Rafała Wilczka – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie oraz Magdaleny Żelaznowskiej – sołtys Waplewa, oficjalnie przekazano do użytku przebudowaną drogę powiatową nr 1480N na odcinku Waplewo Dźwiersztyny o długości 1,2 km.

Środki na inwestycję pozyskano z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Był to I etap przebudowy na odcinku Waplewo-Dźwiersztyny, od skrzyżowania z drogą na Jedwabno do końca miejscowości Waplewo. W ramach realizowanego zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o szer. 5,5-5 m oraz wykonano chodnik oraz zjazdy na pobocze. 

Wartość zadania wyniosła ok. 1,4 mln zł, z czego dofinansowanie ponad 900 tys. zł, co stanowiło 65% całego kosztu.
Dodatkowo 50% wkładu własnego zapewniła Gmina Jedwabno.  Inwestycje wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.