Wizytacja wzorowego gospodarstwa Państwa Joanny i Władysława Bieńkowskich w miejscowości Tynwałd

W ramach XX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach aktywności prewencyjnej, w dniu 12.07.2023 r. odbyła się wizytacja Komisji Centralnej gospodarstwa, które okazało się najlepsze na szczeblu etapu wojewódzkiego i tym samym awansowało do etapu centralnego.
 
Państwo Joanna i Władysław Bieńkowscy, którzy wraz z synem Adamem prowadzą we wzorcowy sposób gospodarstwo o powierzchni 19,38 ha. Głównym profilem gospodarstwa jest hodowla kurcząt brojlerów w 4 kurnikach, co pozwala na wyhodowanie rocznie około 435 000 szt. kurcząt.
 
W ramach Konkursu podejmowane są działania na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników oraz promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, a komisja wizytująca gospodarstwo sprawdza je pod kątem bezpieczeństwa. Ocenie podlega:
-organizacja obejścia, podwórza gospodarstwa oraz produkcji rolniczej;
-ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, a także maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym;
-warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich i poziom profilaktyki chorób odzwierzęcych;
-wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające bezpieczną pracę;
-sposób przechowywania i postępowania ze środkami ochrony roślin, paliwami, nawozami i innymi substancjami niebezpiecznymi;
rozwiązania stosowane w trosce o środowisko naturalne;
-organizacja miejsca wypoczynku rodziny, w tym placu zabaw dla dzieci oraz estetykę gospodarstwa;
-zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym;